MS_MusAkad_1921Musikaliska Sällskapet i Musikaliska Akademiens stora sal 1921.
I första radens mitt: David Åhlén, Gertrud Rydbeck-Olsson, Natanael Broman, Torsten Pehrson.

Texthistorik på undersidorna är författad av Birgitta Huldt. Hämtad ur Stockholms Konserthusstiftelses Skriftserie Nr 7 1984.