Har du varit aktiv korist i Kungliga Filharmoniska Kören i Stockholm eller dess föregångare?
Eller har du på annat sätt ett påtagligt intresse för Musikaliska Sällskapets verksamhet?
Då vill vi gärna att du blir medlem i Sällskapet.

Du ansöker om medlemskap enklast genom att kontakta vår ordförande eller vår sekreterare per mejl eller brev.
Du kan också skicka ett mejl till info@musikaliskasallskapet.org