Har du varit aktiv korist i Kungliga Filharmoniska Kören i Stockholm eller dess föregångare?
Eller har du på annat sätt ett påtagligt intresse för Musikaliska Sällskapets verksamhet?
Då vill vi gärna att du blir medlem i Sällskapet.

Du ansöker om medlemskap enklast genom att kontakta vår ordförande eller vår sekreterare per mejl eller brev.
Du kan också skicka ett mejl till info@musikaliskasallskapet.org

Medlemsavgiften för resten av år 2022 och 2023 tillsammans är 200 kronor.
Blir du medlem nu före den 19 september åtnjuter du också rabatt på anmälningsavgiften till vårt fyrtioårsjubileum den 1 oktober.