Musikaliska sällskapet (även Konsertföreningens kör Musikaliska sällskapet), är en blandad kör grundad 1907 under namnet SSUH-kören. 1916 byttes namnet till Musikaliska Sällskapet.

Konserthuset i Stockholm invigningsåret 1926.
Konserthuset i Stockholm invigningsåret 1926.

Kören inledde samarbete med Stockholms Konsertförening 1927. Tillsammans med Konsertföreningens orkester, Kungliga Filharmoniska Orkestern, framförde man större körverk. Kören medverkade vid festivaler i Edinburgh, Berlin och Wrocław samt konserterade vid flera tillfällen i Danmark, Finland och Israel.

David Åhlén ledde kören fram till 1945, och från detta år till 1973 leddes den av Johannes Norrby, Konsertföreningens direktör sedan 1939. Dirigent 1974–1983 var Anders Öhrwall och från 1984 Stefan Parkman, senare Per Borin och Ragnar Bohlin.

Kören ändrade 1972 namn till Stockholms filharmoniska kör Musikaliska sällskapet och senare till Kungliga Filharmoniska kören. Verksamheten är sedan slutet av 1990-talet nedlagd. Namnet ”Musikaliska sällskapet” har bevarats i en kamratförening, vars medlemmar är tidigare sångare  i konserthuskörerna.

Läs mer under Historik